FORSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteoversikt

for Pinsekirken Salen

 

Søndag 3. Juni kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Torsdag 7. Juni kl. 18. Bønn

Søndag 10. Juni kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Tirsdag 12. Juni kl. 12.

Formiddagstreff,

siste møte før sommeren

Torsdag 14. Juni kl. 18. Bønn

Søndag 17. Juni kl. 11.

Ole Bjørn Saltnes

synger og taler

Torsdag 21. Juni kl. 18. Bønn

Søndag 24. Juni kl. 11.

Terje Berntzen taler

Siste møte før ferien

Ha en Velsignet sommer

 

Velkommen

 

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Pinsekirken

Salen Ski

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER OG

BØNNESAMLING HVER TORSDAG KL. 18:00

 

''VI BER FOR DEG''

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.