FORSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteoversikt

for Pinsekirken Salen

 

 

 


Torsdag 14. Feb kl. 12. Bønn

 Søndag  17. Feb kl. 11.

Moti Klimer fra SABRA

Hjelpeorganisasjon i Israel

Sang og musikk ved

Anne Marit og Morten Svenneby

Torsdag 21. Feb kl. 12. Bønn 

Søndag  24. Feb kl. 11.

Arne Borgersen taler

Torsdag 28. Feb kl. 12. Bønn

Søndag  3. Mars kl. 11.

Evangeliesenteret

Vitnespyrd, tale

Sang og musikk

 Torsdag 7. Mars kl. 12. Bønn

Søndag  10. Mars kl. 11.

Ole BjørnSaltnes

Synger og taler

Torsdag 14. Mars kl. 12. Bønn

Søndag  17. Mars kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Torsdag 21. Mars kl. 12. Bønn

Velkommen

til Guds Hus


Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner  HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Harald Ødegård, eldstebror
Trond Jansen, eldstebror


Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.