FORSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteoversikt

for Pinsekirken Salen

Mandag 21. Mai kl. 11.

(2. Pinsedag)

Terje Berntzen taler

Torsdag 24. Mai kl. 18.

Menighetens årsmøte

Lørdag 26. Mai kl. 18.

Søndag 27. Mai kl. 11.

Pernille og Jørn Strand

Tirsdag 29. Mai kl. 12.

Formiddagstreff

Torsdag 31. Mai kl. 18. Bønn

Søndag 3. Juni kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Torsdag 7. Juni kl. 18. Bønn

Søndag 10. Juni kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Tirsdag 12. Juni kl. 12.

Formiddagstreff,

siste møte før sommeren

Torsdag 14. Juni kl. 18. Bønn

Søndag 17. Juni kl. 11.

Ole Bjørn Saltnes

synger og spiller

 

Velkommen

 

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Pinsekirken

Salen Ski

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER OG

BØNNESAMLING HVER TORSDAG KL. 18:00

 

''VI BER FOR DEG''

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.