FORSIDEN

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.

Trik her

 

VI ELSKER LOVSANGSANG OG TILBEDELSE,

 

PÅ DEN MÅTEN TILRIVER VI OSS GUDS NÆRHET I MØTENE.

 

HELLIGÅNDEN ELSKER DETTE,

 

DA SER VI OFTE ÅNDENS YTRINGER I MØTENE, HVOR HERREN

MØTER OSS MED OMSORG, HELLIGGJØRLSE, UTFRIELSE FRA PLAGER

MED LEGEDOM OG FRELSE.

 

VI HAR FOKUS PÅ ORDET OM KORSET, DET EN DÅRSKAP?

 

JA MEN TIL FRELSE FOR ALLE SOM TAR I MOT OG TROR .

Guds ord

 

For hva gagn er det for et menneske om han vinner

hele verden, men taper sin sjel?”

 

Har du den viktigste forsikring?

I dag du forsikre ditt hjem, bilen og viktige eiendeler.

Alt verdigfullt får du erstattet, eller økonomisk vederlag.

Ditt legeme får nye lemmer og organer om det trengs.

Det eneste du ikke får forsikret, er din sjel og livet.

Har du tenkt på det?

Bibelen sier i Markus 8: 35-36:

”For den som søker å berge sitt liv, skal miste det,

den som mister sitt liv for Min skyld og

evangeliets skyld, skal berge det.

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER OG

BØNNESAMLING HVER TORSDAG KL. 18:00

 

''VI BER FOR DEG''

Møteoversikt for Pinsekirken

 

Søndag 23. april kl. 17.00

Sangfest v/ Tom Svendsen, Trond Jansen og Øyvind Bordvik.

Terje Berntzen deltar også

Tirsdag 28. april kl. 12.00

Formiddagstreff.

Torsdag 27. april kl 18.00

Bønn og bilbelstudie

Søndag 30. april kl. 11.00

Terje Berntzen taler

 

Tiende gaver til konto

nr. 1100 40 65346.

 

Kontakt telefon 930 82 510.

Pinsekirken Salen Ski

Sentrumsveien 4. 1400 Ski

Postboks 141

1401 Ski

 

Vi elsker menigheten og derfor gir vi tiende og hellige gaver.

Tiende konto nr.1100 40 65346.

 

Telefon 930 82 510.

 

Velkommen til våre møter.