FORSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteoversikt

for Pinsekirken Salen

 

 

 


 Søndag  24. Mars  kl. 11.

Unni Fredstad taler

Torsdag 28. Mars kl. 12. Bønn 

Søndag  31. Mars

Fellesmøter med BETEL

Kl. 11. på Salen

Kl. 18. på Betel

Viggo Wilhelmsen taler

i begge møtene

Torsdag 4. April kl. 12. Bønn

Søndag  7. April kl. 11.

Svenn Thommy Fjeldberg

Taler og ber for syke

Sang og musikk ved

Thore Grønnlund,

Hansole Andersen og 

Lars Tore Wollum

 Torsdag 11. April kl. 12. Bønn

Palmesøndag  14. April kl. 11.

Misjon Europa

Ole BjørnSaltnes synger og taler

Skjærtorsdag 18. April kl. 11. Nattverd

2. Påskedag  22. April kl. 11.

Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Torsdag 25. April kl. 12. Bønn

Velkommen

til Guds Hus


Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner  HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Harald Ødegård, eldstebror
Trond Jansen, eldstebror


Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.