FORSIDEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteoversikt

for Pinsekirken Salen

Søndag 4. Nov kl. 11.

Varna Evangeliesenter

Knut Labråten taler

Torsdag 8. Nov kl. 18. Bønn

Søndag 11. Nov kl. 11.

Dåp. Per Haugan og

Vivian Zahl Olsen taler

Torsdag 15. Nov kl. 18. Bønn

Søndag 18. Nov kl. 11.

Terje Berntzen taler

Menighetsmøte kl. 14.

Torsdag 22. Nov kl. 18. Bønn

Søndag 25. Nov kl. 11.

Marita Stiftelsen.

Jan Dørum taler

Torsdag 29. Nov kl. 18. Bønn

 

Velkommen

til Guds Hus

 

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Pinsekirken

Salen Ski

 

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.