FORSIDEN

 

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

Møteoversikt for Pinsekirken Salen

Søndag 14.januar kl. 11.00

Per Haugan taler

Torsdag 18.januar kl 18.

Bønn, bibellesing og lovsang

Søndag 21. kl. 11.00

Terje Berntzen taler

Tirsdag 23.januar kl 12.

Formiddagstreff med bevertning

Torsdag 25.januar kl 18

Bønn, bibellesing og lovsang

Søndag 14.januar kl. 11.00

Ole Bjørn Saltnes

synger og taler

OBS! OBS! OBS!

Terje Berg

Tema: Jesu gjenkomst,

og de siste tider

Fredag 2.februar kl 17.

Lørdag 3.februar kl 12 og kl 14

Bevertning mellom møtene

Søndag 4.februar kl 11.

Avsluttning, oppsummering

Velkommen

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER OG

BØNNESAMLING HVER TORSDAG KL. 18:00

 

''VI BER FOR DEG''

Pinsekirken

Salen Ski

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.