FORSIDEN

UKRAINSK BARNEKOR TIL PINSEKIRKEN SKI.

Søndag 18. juni, kl 11.

blir en ukrainsk barnegruppe med i møtet i Pinsekirken Ski. Barna deltar med sang- og musikkinnslag. De kommer fra Kiev, og representerer et arbeid blant gatebarn i byen. Formålet med besøket er å informere om det nye barnehjemmet som er under bygging for foreldreløse barn i storbyen. Barna spiller på sine fioliner og synger ukrainske folkesanger og også gospelsanger på engelsk. Leder for gruppen er Kristina Omelchenko, bestyrer på barnehjemmet. Prosjektet er en del av Misjon Europas arbeid i landet, og lederen Ole Bjørn Saltnes blir også med i møtet.

 

 

 

Vi forkynner at himmelensrike er kommet nær at JESUS KRISTUS fungerer igjennom oss med den helige Ånd og sin store kjælighet. At alle som tar i mot MESSIAS GUDS SØNN og bekjenner HAN son HERRE i sitt liv, blir et GUDS Barn.

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL VÅRE MØTER OG

BØNNESAMLING HVER TORSDAG KL. 18:00

 

''VI BER FOR DEG''

Møteoversikt for Pinsekirken

Torsdag 15. juni kl 18. Bønn

3.etg, inngang fra trapp/heis

Søndag 18. juni kl. 11.00

Ole Bjørn Saltnes har med et barne-

kor fra Ukraina

Tirsdag 20 .juni kl 12.

Formiddagstreff med sang,

vitnespyrd og bevertning

Torsdag 22. juni kl 18. Bønn

3.etg, inngang fra trapp/heis

Dette er de siste møtene før ferien

Vi ønsker deg en god

og velsignet sommer

 

 

 

Kontaktinformasjon: Pinsekirken Salen Ski, Sentrumsveien 4, Postboks 141, 1400 Ski

Tel: 93 08 25 10. E–post: leder@pinsekirkensalenski.no. Bank: 1100 40 65346.